ASUS ROG G550JX - Juurdepääs aknale Apps (Rakendused)

background image

Juurdepääs aknale Apps (Rakendused)

Lisaks rakendustele, mis on juba Käivitusvaatele kinnistatud, saate teisi

rakendusi avada ka Rakenduste aknas.

Horisontaalne kerimisriba

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

57

Rakenduste akna käivitamine

Avage rakenduste aken sülearvuti puutetundlikku ekraani*,

puutepaneeli või klaviatuuriga.

1.

Svaipige ekraani üla- või alaservast, et käivitada

riba All Apps (Kõik app'id).*

2.

Koputage ikooni

, et kuvada kõik

notebook-arvutis installitud app'id.*

Tõmmake ülaservast, et käivitada riba All Apps (Kõik

rakendused).

Vajutage Käivitusvaatel ikooni

, et valida

ikoon All Apps (Kõik rakendused),

seejärel

vajutage ikooni

.

* ainult valitud mudelitel

background image

58

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Täiendavate rakenduste kinnistamine Käivitusvaatele

Puutetundliku ekraani* või puutepaneeli abil saate käivitusaknale

paigutada täiendavaid rakenduste ikoone.

1.

Olles ekraanil Apps (App'id), svaipige app alla, et

valida ja käivitada sätete riba.*

2.

Koputage ikooni

, et lisada app

käivitusekraanile.*

1.

Pange hiire kursor selle rakenduse kohale, mida

tahate Käivitusvaatele lisada.

2.

Tehke paremklõps rakendusel, et aktiveerida selle

sätted.

3.

Klõpsake ikooni

.

* ainult valitud mudelitel

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

59

Külgriba "Charms bar"

Külgriba "Charms bar" on tööriistariba, mille saab käivitada ekraani

paremal serval. See koosneb mitmest tööriistast, mis võimaldavad

ühiskasutada rakendusi ja kohandada kiirelt sülearvuti sätteid.