ASUS ROG G550JX - Esmakordne käivitamine

background image

Esmakordne käivitamine

Kui käivitate arvuti esmakordselt, kuvatakse ekraanipiltide seeria,

et juhendada teid operatsioonisüsteemi Windows® 8 põhisätete

konfigureerimisel.

Sülearvuti esmakordne käivitamine:

1.

Vajutage toitenuppu sülearvutil. Oodake mõni minut, kuni

kuvatakse häälestusaken.

2.

Valige häälestusaknas keel sülearvutis kasutamiseks.

3.

Lugege hoolikalt läbi litsentsi tingimused. Märkige ruut I accept

the terms for using Windows (Ma aktsepteerin Windowsi

kasutamise litsentsitingimusi), seejärel koputage ikooni Accept

(Nõustun).

4.

Järgige ekraanijuhiseid, et konfigureerida järgmised põhiüksused:

Arvutiturve

Mugandamine

Traadita Side

Sätted

Sisselogimine Arvutisse

5.

Pärast põhiüksuste konfigureerimist kuvatakse Windows® 8

juhend. Lugege see läbi, et saada lisateavet Windows® 8

funktsioonide kohta.