ASUS ROG G550JX - Bluetooth

background image

Bluetooth

Kasutades Bluetooth-funktsiooni saate lihtsustada andmeedastust

teiste Bluetooth-ühilduvate seadmetega.

OLULINE! Sülearvuti Bluetooth-funktsiooni lubamiseks veenduge, et

Airplane mode (lennurežiim) on välja lülitatud. Täiendav teave on

käesoleva juhendi osas Lennurežiim.

Paarisidumine teiste Bluetooth-ühilduvate seadmetega

Te peate siduma oma sülearvuti teiste Bluetooth-ühilduvate

seadmetega, et lubada andmeedastust. Selleks kasutage puuteplaati ja

toimige järgmiselt.

või

1.

Käivitage külgriba “Charms bar”.

2.

Toksake*/klõpsake

, seejärel toksake*/klõpsake

Change PC Settings (Muuda arvuti sätteid).

3. Menüüs

PC Settings (Arvuti sätted) valige suvand

Devices (Seadmed), seejärel toksake*/klõpsake Add

a Device (Lisa seade), et otsida Bluetooth-ühilduvaid

seadmeid.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

69

või

4.

Valige loendist seade. Võrrelge sülearvuti parooli

sellega, mis saadeti teie valitud seadmele. Kui need

on samad, siis toksake*/klõpsake Yes (Jah), et siduda

sülearvuti seadmega.

MÄRKUS. On võimalik, et mõnedel Bluetooth-ühilduvatel

seadmetel palutakse sisestada sülearvuti parool.

* ainult valitud mudelitel

background image

70

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend