ASUS ROG G550JX - Staatilise IP-võrguühenduse konfigureerimine

background image

Staatilise IP-võrguühenduse konfigureerimine

1.

Korrake samme 1 kuni 5 vastavalt juhistele

jaotises Dünaamilise IP/PPPoE võrguühenduse

konfigureerimine.

2

Koputage käsku Use the following IP address

(Kasuta järgmist IP-aadressi).

3.

Tippige sisse IP-aadress, alamvõrgu mask ja

teenusepakkuja vaikelüüs.

4.

Vajaduse korral saate sisse tippida ka eelistatud

DNS serveri aadressi ja alternatiivse DNS serveri

aadressi, seejärel koputage ikooni OK.

background image

74

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend