ASUS ROG G550JX - Puuteplaadi kasutamine

background image

Puuteplaadi kasutamine

Liigutused võimaldavad käivitada programme ja saada juurdepääsu

sülearvuti sätetele. Puuteplaadil tehtavate käeliigutuste tegemisel

juhinduge järgmistest joonistest.

Kursori liigutamine

Kursori aktiveerimiseks koputage või klõpsake mis tahes puuteplaadi

kohas, seejärel libistage oma sõrme puuteplaadil, et kursorit ekraanil

liigutada.

Horisontaalsuunas libistamine

Vertikaalsuunas libistamine

Diagonaalsuunas libistamine

background image

34

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Ühe sõrme liigutused

Üks koputus / Kaks koputust

Rakenduse käivitamiseks koputage seda Käivitusvaatel.

Töölaual koputage rakendust käivitamiseks kaks korda.

Pukseerimine

Koputage kaks korda üksust, seejärel libistage sama sõrme, ilma seda

puuteplaadilt tõstmata. Vabastage sõrm puuteplaadilt, et jätta üksus

oma uude asukohta.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

35

Vasakklõps

Paremklõps

Rakenduse käivitamiseks

koputage seda

Käivitusvaatel.

Töölaual koputage

rakendust käivitamiseks

kaks korda.

Käivitusvaatel klõpsake

rakendust, t see valida

ja käivitada seadistuste

riba. Seda nuppu võite

ka vajutada, et avada

rakenduste riba.

Töölaual kasutage seda

nuppu paremklõpsu menüü

avamiseks.

MÄRKUS. Alad, mis jäävad punktiirjoone sisse, tähistavad hiire

vasaknupu ja hiire paremnupu asukohti puuteplaadil.

background image

36

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Ülaservast tõmbamine

SRiba Kõik rakendused käivitamiseks tõmmake kuva ülaserva

allapoole.

Töötaval rakendusel saate ülaservast alla tõmbamisega kuvada

selle menüü.

Vasakust servast tõmbamine

Paremast servast tõmbamine

Vasakust servast tõmmates saate

töötavate rakenduste järjestust

muuta.

Paremast servast tõmmates saate

käivitada külgriba ”Charms Bar”.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

37

Kahe sõrme liigutused

Koputus

Pööramine

Koputage puuteplaadil

kahe sõrmega, et jäljendada

paremklõpsu.

Pildi pööramiseks Windows®

fotovaaturis pange kaks sõrme

puuteplaadile, seejärel keerake

ühte sõrme päripäeva või

vastupäeva, hoides teist sõrme

paigal.

Kahe sõrmega kerimine

(üles/alla)

Kahe sõrmega kerimine

(vasakule/paremale)

Libistage kahte sõrmega, et kerida

üles või alla.

Libistage kahte sõrmega, et kerida

vasakule või paremale.

background image

38

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Suurendamine

Vähendamine

Tooge sõrmed puuteplaadil kokku. Viigesõrmed puuteplaadil lahku.

Pukseerimine

Valige üksus, seejärel vajutage ja hoidke vasakklõpsu nuppu all.

Kasutades teist sõrme, libistage see puuteplaadil allapoole, et

pukseerida üksus uude asukohta.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

39

Kolme sõrme liigutused

Üleslüke

Allatõmme

Lükake kolme sõrme üles, et

kuvada kõik töötavad

rakendused.

Tõmmake kolme sõrme alla, et

kuvada töölaud.

background image

40

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Funktsiooniklahvid

Sülearvuti klaviatuurilt saab funktsiooniklahvide abil käivitada järgmised

käsud.