ASUS ROG G550JX - Klaviatuuri kasutamine

background image

Klaviatuuri kasutamine

Lülitab sülearvuti režiimi Sleep mode

(puhkerežiimile)

Lülitab režiimi Airplane mode (lennurežiimi)

sisse-välja

MÄRKUS. Airplane mode (lennurežiimi)

aktiveerimisel on kõik traadita ühendused välja