ASUS ROG G550JX - Vaade alt

background image

Vaade alt

MÄRKUS. Sõltuvalt mudelist või põhja välimus erineda.

HOIATUS! Sülearvuti alaosa võib kasutamisel või aku laadimisel

soojeneda või kuumeneda. Sülearvutiga töötamisel ärge paigutage seda

sellisele pinnale, mis võib tõkestada õhutusavasid.

OLULINE! Aku kestus sõltub sülearvuti kasutamisest ja tehnilistest

andmetest. Akut ei saa eemaldada.

background image

20

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

Õhutusavad

Õhutusavad võimaldavad jahedal õhul sülearvutisse siseneda ja

soojal õhul väljuda.

HOIATUS! Veenduge, et mitte ükski õhutusava ei ole tõkestatud

paberi, raamatute, rõivaste, kaablite või muude esemetega, et

vältida seadme ülekuumenemist.

Kõlarid

Helifaile saate kuulata sülearvutisse sisseehitatud kõlarite kaudu.

Heliomadusi saab selles sülearvutis seadistada

tarkvara-põhiselt.

background image

Sülearvuti Elektrooniline kasutusjuhend

21

Mälukaardilugeja

Sülearvutil on ühekohaline sisseehitatud mälukaardilugeja

pesa, mis toetab kaardivorminguid MMC, SD ja SDHC.

USB 3.0 pesa

See universaalse järjestiksiini 3.0 (USB 3.0) pesa tagab

andmeedastuskiiruse kuni 5 Gbit/s ja on ühilduv varasemate

vesioonidega kuni USB 2.0.

Laserketta draiv

Sülearvuti laserketta draiv võib toetada mitmes vormingus

plaate nagu CD-d, DVD-d, kirjutatavad kettad ja ülekirjutatavad

kettad.

Optilise draivi märgutuli

Märgutuli süttib, kui vajutatakse optilise draivi elektroonilist

väljatõukenuppu ning sülearvuti on sisse lülitatud. Märgutuli

põleb ka siis, kui laserplaadi draiv loeb kettalt andmeid või

kirjutab andmeid kettale.