ASUS ROG G550JX - IC erklæring for Canada vedrørende strålingseksponering

background image

IC erklæring for Canada vedrørende

strålingseksponering

Dette apparat overholder IC grænserne for strålingseksponering i ukontrollerede

omgivelser. For at opfylde IC kravene vedrørende RF udsættelse, skal du undgå

direkte kontakt med transmissionsantennen under transmission. Slutbrugere skal

følge de specifikke betjeningsanvisninger vedrørende RF udsættelse.

Driften sker på følgende to betingelser:

Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens, og

dette apparat skal acceptere enhver interferens, inklusive interferens, som

kan forårsage uønsket drift af enheden.

For at forhindre radio-interferens til den licenserede service (dvs. ko-kanal

satellitbaserede mobilkommunikationssystemer), skal dette apparat, for at yde

maksimal afskærmning, opereres indendørs og væk fra vinduer. Udstyr (eller dets

sendeantenne) installeret udendørs skal licenseres.

Denne enhed er i overensstemmelse med 'Industry Canada' licensen-fritaget RSS

standarderne.

background image

Notebook PC E-Manual

127

Begrænsning på trådløse frekvensbånd i

Frankrig

Nogle områder i Frankrig har begrænsninger på nogle frekvensbånd. Den “worst

case” maksimum autoriserede effekt indendørs er:

10mW for hele 2,4 GHz båndet (2400 MHz–2483,5 MHz)

100mW for frekvenser mellem 2446,5 MHz og 2483,5 MHz

BEMÆRK: Kanal 10 til 13 inklusive opererer i båndet 2446,6 MHz til 2483,5 MHz.

Der er få muligheder for udendørs brug: På privat ejendomme eller på

private ejendomme hos offentlige personer, er brug underkastet en foreløbig

autoriserings procedure hos Forsvarsministeriet, med en maksimal autoriseret

effekt på100mW i 2446,5–2483,5 MHz båndet. Udendørs brug på offentlige

områder er ikke tilladt.

Bruges som listet nedenfor, for hele 2,4 GHz båndet:

Maksimum autoriseret effekt indendørs er 100mW

Maksimum autoriseret effekt udendørs er 10mW