ASUS ROG G550JX - USB oplader

background image

USB oplader

USB-opladeren giver dig mulighed for hurtigt at oplade forskellige enheder
ved brug af USB 3.0 porten på din notebook-pc, som har dette ikon .

ADVARSEL: .Hivis den tilsluttede enhed overopheder, skal den straks fjernes.

Indstilling af grænsen på hurtigopladningen

Det er som standard muligt at bruge hurtig opladningsfunktionen

via USB-porten mens på din notebook-pc mens den er sluttet til

stikkontakten.

Men ved brug af USB-opladerindstillingerne har du mulighed for at

indstille en opladegrænse, så du kan fortsætte med at oplade dine

enheder via den samme port, selv når din notebook-pc kører på

batteriet.

BEMÆRK: På nogle notebook-pc'er er det muligt at bruge opladefunktionen

selv når pc'en er i dvale eller lukket ned, afhængigt af SKU'en.

1.

Klik på

. på proceslinjen på skrivebordet

2.

Højreklik på

ikonet og vælg Settings

(Indstillinger).

background image

Notebook PC E-Manual

81

3.

Flyt procentknappen enten til højre eller venstre

for at indstille begrænsningen på opladende

enheder.

BEMÆRK: Standardgrænsen er sat til 40%, men du

har mulighed for selv at indstille grænse til mellm 20%

og 99%.

4.

Klik på OK for at gemme og afslutte.

background image

82

Notebook PC E-Manual