ASUS ROG G550JX - Power4Gear Hybrid

background image

Power4Gear Hybrid

Optimer ydelsen på din notebook pc, ved brug af

strømbesparingsfunktionerne i Power4Gear.

BEMÆRK: Når du trækker stikket fra din notebook pc ud af stikkontakten,

skifter Power4Gear Hybrid automatisk til batteribesparelsesfunktionen.

Sådan starter du Power4Gear Hybrid

Tryk på

.

background image

Notebook PC E-Manual

77

Kørende system

Denne funktion giver dig mulighed for at slå en af følgenden

strømbesparingsfunktionerne til på din notebook-pc.

BEMÆRK: Denne funktion står som standard på Performance (Ydelse)

på din notebook-pc..

Ydelsestilstand

Brug denne funktion, når du laver aktiviteter, der kræver en høj ydelse,

såsom når du spiller, eller laver forretningspræsentationer med din

notebook pc.
Batteribesparing

Denne funktion forlænger levetiden på batteriet i din notebook pc,

både når den er sluttet til stikkontakten og kører på batteri.

Vælg blandt disse enegiplaner.

Brug disse indstillinger til at

tilpasse energisparetilstanden.

Denne funktion giver dig mulighed

for at skjule skrivebordsikonerne og

slå præsentationstilstanden til og fra.

background image

78

Notebook PC E-Manual

Systemet i dvale

Denne funktion giver dig mulighed for at slå en af følgende

dvaletilstande til og fra:

Instant On (Øjeblikkelig opstart)
Denne funktion er som standard slået til på din notebook-pc. Den giver

systemet mulighed for at vende tilbage til dets sidste tilstand, selv efter din

notebook-pc har været i dvale.

Stil knappen på enten Instant On

(Øjeblikkelig opstart) eller Long

Standby Time (Lang standbytid).

background image

Notebook PC E-Manual

79

Long Standby Time (Lang standbytid)

Med denne funktion er det muligt at få batteriet på din notebook-pc

til at holde i op til 69 dage eller længere. Når denne funktion er slået til,

vender din notebook-pc tilbage til den sidst virkende tilstand på helt

ned til 7 sekunder, efter computeren har været i dyb slumring i fire timer

eller længere.

background image

80

Notebook PC E-Manual