ASUS ROG G550JX - ASUS hurtigtast-menuen

background image

ASUS hurtigtast-menuen

I ASUS Hurtigtast-menuen har du mulighed for at indstille

forudindstillingen på din hurtigtast-knap.

Sådan åbnes ASUS Hurtigtast-menuen

Hold hurtigtast-knappen nede for at åbne ASUS-hurtigtast-menuen.

Tilgængelige forudindstillinger

Du har mulighed for at indstille hurtigtast-knappen til at være en

forudindstilling for følgende funktioner:

Forudindstilling

Beskrivelse

Lydstyrkeændring

Skruer op/ned for lydstyrken eller gør systemet

tavst.

Instant-program

Åbner dine mest brugte applikationer

Instant-Web

Starter hurtigt din favorithjemmeside.

Splendid forudindstilling

Forstærker baggrundsfarverne på din skærm

(fortsættes på næste side)

background image

Notebook PC E-Manual

83

Funktion

Beskrivelse

Video Magic

Starter hurtigt Video Magic til videoafspilning,

redigering og konvertering.

Nedtællingstimer

Starter hurtigt en nedtælling til slumre,

nedlukning eller dvale.

Touchpad-lås

Gør det muligt at aktivere eller deaktivere

touchpad'en.

Valg af skærmudgang

Giver dig mulighed for at skifte mellem brug af

skærmen på din notebook-pc, en ekstern skærm

eller begge skærme

Trådløs forbindelse

Slår Bluetooth og Wi-Fi til og fra på din notebook-

pc

Mediestyring

Åbner Windows® Media Centeret, og giver dig

mulighed for at afspille en valgt mediefil, eller

sætte en afspillende mediefil på pause

background image

84

Notebook PC E-Manual

Oprettelse af forudindstillinger til din hurtigtast-knap

Som standard åbnes ASUS Console app'en ved at trykke på hurtigtast-

knappen. For at skifte til en anden forudindstilling, bedes du venligst

gøre følgende:

Tryk på disse pile for at se de

tilgængelige forudindstillinger.

eller

1.

Hold hurtigtast-knappen nede indtil ASUS-

hurtigtast-menuen åbner.

2.

Vælg den ønskede forudindstilling ved at trykke

på ikonet hertil i ASUS Hurtigtast-menuen, og

konfigurer herefter indstillingerne efter eget ønske

hvis muligt.

eller

3.

Tryk på Apply (Anvend) for at gemme den valgte

forudindstilling, efterfulgt af OK for at afslutte ASUS

Hurtigknap-menuen.

4.

Tryk hurtigt på Hurtigtast-knappen for at bruge den

valgte forudindstilling.

* kun på udvalgte modeller

background image

Notebook PC E-Manual

85