ASUS ROG G550JX - ASUS Console

background image

ASUS Console

Denne notebook-pc leveres med ASUS Console-app'en som giver dig

direkte adgang til forskellige indstillinger i Windows® 8 og ASUS-apps,
der følger med din notebook-pc.

Sådan startes ASUS Console

Tryk på

på startskærmen, eller på

på skrivebordet.

BEMÆRK: ASUS Console er også standardforudindstillingen på din

Hurtigtast-knap.

Startsiden i ASUS Console

lukkeknap

ASUS-programmer

minimerknap

* kun på udvalgte modeller

background image

86

Notebook PC E-Manual

Systemoplysninger

Dette program viser dig en oversigt over dine Notebook pc's

systemoplysninger med hensyn til lager og hukommelse.

Power4Gear

App'en Power4Gear i ASUS VivoBook App Launcher gør det

muligt hurtigt at skifte mellem disse to energibesparende

indstillinger: Performance (Ydeevne) og Battery Saving

(Batteribesparelse).

BEMÆRK: For yderligere oplysninger om Power4Gear henvises til afsnittet

Power4Gear Hybrid i denne manual.

Skyd denne knap til venstre eller

højre for at slå batterisparetilstand

til eller fra.

Batteriopladnings status

background image

Notebook PC E-Manual

87

ASUS Cloud

Tryk på dette program for at starte ASUS Cloud Services startside

og få hurtig adgang til følgende cloud-baserede programmer:

ASUS Webstorage og Live Update

ASUS Cloud Services startside

background image

88

Notebook PC E-Manual

Selvstudium

Start Windows® 8 vejledningen og ASUS Smart Gesture-videorne

ved at trykke på ikonerne i Selvstudium-programmet.

Berøringspladen

Med dette program kan du aktivere eller deaktivere berøringspladen

på Notebook pc'en, så du lettere kan bruge tastaturet.

Flyt denne

omskifter til venstre

eller højre for at

skifte imellem OFF

(FRA) og ON (TIL).

background image

Notebook PC E-Manual

89

Audio Wizard

Med AudioWizard kan du tilpasse Notebook pc'ens tilstande, så du

får en renere lyd, der passer til de faktiske brugssituationer.

Sådan bruge du AudioWizard:

eller

1.

Tryk på AudioWizard (Lydguide) i ASUS

VivoBook App Launcher.

2.

I vinduet AudioWizard kan du trykke på de

lydtilstande, du vil aktivere.

BEMÆRK: Tryk på OFF (FRA), hvis du vil

deaktivere en lydtilstand, du tidligere har gemt.

3.

Tryk på Afslut for at gemme den valgte

lydtilstand og forlade vinduet AudioWizard.

background image

90

Notebook PC E-Manual

Splendid (Fortræffeligt)

Tryk på denne app, for at starte ASUS Splendid

Billedforbedringsteknologi, hvor du kan vælge mellem følgende

skærmindstillinger: Normal (Normal), Theater (Biograf), Vivid

(Levende), Manual (Manuel).

Sådan bruger du Splendid:

Indstillinger

Flyt knappen til venstre

eller højre for, at justere

farvetemperaturen manuelt.

Tryk her, hvis

du vil nulstille

farvetemperaturen

til 0.

* kun på udvalgte modeller

eller

1.

Klik på Splendid på startsiden i ASUS

Console.

2.

I vinduet 'ASUS Splendid Technology', skal du

trykke på den ønskede indstilling.

background image

Notebook PC E-Manual

91

ASUS Video Magic

Med denne app kan du starte Blu-ray Disc Suite på din notebook-

pc. Denne funktion giver dig mulighed for at afspille Blu-ray-diske

og dvd'er, redigere videoer og konvertere videofiler til andre

formater.

ASUS hurtigtast-menuen

Denne app åbner ASUS Hurtigtast-menuen.

background image

92

Notebook PC E-Manual

background image

Notebook PC E-Manual

93