ASUS ROG G550JX - Start for første gang

background image

Start for første gang

Når du starter computeren for første gang, vises en række skærmbilleder

for at hjælpe dig med at konfigurere de grundlæggende indstillinger i

Windows® 8 operativsystemet.

Sådan startes Notebook PC'en den første gang:

1.

Tryk på tænd/sluk-knappen på din notebook pc. Vent i nogle

minutter til opsætningsskærmen vises.

2.

Fra opsætningsskærmen vælges det sprog, du vil bruge på

Notebook PC'en.

3.

Læs licensbetingelserne grundigt. Afkryds I accept the terms for

using Windows (Jeg accepterer betingelserne for at bruge

Windows) og klik på Accept (Accepter).

4.

Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere følgende

grundindstillinger:

Hold PC'en sikker

Tilpasning

Trådløs

Indstillinger

Log på din PC

5.

Når du har konfigureret de grundlæggende indstillinger,

vises Windows® 8 tutorial. Se den for at få mere at vide om

funktionerne i Windows® 8.