ASUS ROG G550JX - Tilpasse apps

background image

Tilpasse apps

Du kan flytte, ændre størrelse på eller frigive apps fra Startskærmen på

følgende måde:

Tryk på en app for at starte den.*

Hold musemarkøren over app'en, og klik med musen

eller tryk én gang, for at starte den.

Tryk to gange på

og brug så piltasterne til at

kikke igennem applikationerne. Tryk på

for at

starte en app.

Tryk og hold på app'ens flise og træk den til dens nye

position.*

Dobbelttryk på app'en og trække og slip den på det

ønskede sted.

background image

54

Notebook PC E-Manual

1.

Før fingeren ned ad app-flisen for at vælge og starte
indstillingslinjen.*

2.

Tryk på

for at reducere eller tryk på

for at forstørre app-flisen.*

Højreklik på app'en for at åbne indstillingslinjen for den

og tryk så på

eller

.

1.

Før fingeren ned ad app-flisen for at vælge og starte

indstillingslinjen.*

2.

Tryk på

for at frigive en app.*

Højreklik på app'en, for at åbne dens indstillingslinje, og

tryk herefterpå

.

Frigive apps

Ændre størrelse på apps

background image

Notebook PC E-Manual

55

Tryk og hold på den øverste del af den kørende app og

træk den ned til bunden af skærmen for at lukke den.*

1.

Flyt musemarkøren op foroven på den åbne app,

og vent herefter til at markøren ændes til et hånd-

ikon.

2.

Træk-og-slip app'en til den nederste kant på

skærmen, for at lukke den.

I det åbne app-vindue, skal du trykke på

.

Sådan lukker du apps

* kun på udvalgte modeller

background image

56

Notebook PC E-Manual