ASUS ROG G550JX - Sådan bruges det optiske drev 

background image

Sådan bruges det optiske drev

BEMÆRK: Den faktiske placering af den elektroniske udskubningsknap

kan variere afhængig af modellen af Notebook PC.

Isætning af optisk disk

1.

Når Notebook PC'en er

tændt, skal du trykke på den

elektronisk udskubningsknap

for at skubbe bakken ud.

2.

Træk forsigtigt diskbakken

lidt længere ud.

VIGTIGT! Pas på ikke at røre ved

linsen på det optiske drev. Sørg

for at der ikke sidder noget i

klemme under diskbakken.

3.

Hold disken om kanten med

den trykte side opad og

anbring den forsigtigt på

bakken.

background image

Notebook PC E-Manual

45

4.

Tryk ned på diskens plastik

midte, indtil den falder på

plads på bakken.

5.

Skub forsigtigt på

diskbakken for at lukke det

optiske drev.

BEMÆRK: Når der læses data,

kan man normalt høre, at drevet

snurrer rundt og vibrerer lidt.

Manuel udskubningshul

Hullet til manuel udskubning findes på porten til det optiske drev og

bruges til at skubbe diskbakken ud i tilfælde af, at den elektroniske

udskubningsknap ikke virker.

Du kan skubbe diskbakken ud manuelt ved at sætte en udrettet

papirclip i hullet til manuel udskubning og trykke let, indtil drevbakken

åbner.

ADVARSEL! Brug kun hullet til manuel udskubning, hvis den elektroniske

udskubningsknap ikke virker.

background image

46

Notebook PC E-Manual

background image

Notebook PC E-Manual

47