ASUS ROG G550JX - Set oppefra

background image

Set oppefra

BEMÆRK: Tastaturets layout kan variere efter område eller land. Oversidens

udseende kan også variere alt efter Notebook PC-model.

background image

Notebook PC E-Manual

15

Array-mikrofoner

Array-mikrofonerne har ekko-annullering, støjreduktion og

stråleformning, som giver bedre stemmegenkendelse og

lydoptagelser.

Kamera

Det indbyggede kamera giver dig mulighed for at tage billeder

og optage videoer med Notebook PC'en.

Kameraindikator

Kameraindikatoren viser, hvornår det indbyggede kamera

anvendes.

Skærmpanel

Skærmpanelet giver en god fremvisning af billeder, videoer og

andre multimediefiler på Notebook PC'en.

Berøringsskærmen*

Berøringsskærmen* giver dig mulighed for, at betjene din

notebook-pc ved brug af forskellige berøringer.

Hurtigtast-knappen

Denne forudindstillingsknap er en unik funktion på din

notebook-pc. Som standard åbnes ASUS Console app'en ved

at trykke på denne knap. For at oprette en ny forudindstilling,

skal du holde denne knap nede for at starte ASUS Hurtigtast-

menuen, hvor du kan justere indstillingerne.

BEMÆRK:

For yderligere oplysninger om forudindstilling, bedes

du venligst se afsnittetASUS Hurtigtast-menuen i

denne vejledning.

For yderligere oplysninger om brug af ASUS Console

app'en, bedes du venligt se afsnittet ASUS Console i

denne vejledning.

background image

16

Notebook PC E-Manual

Tænd/sluk-knap

Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde eller slukke for

Notebook PC'en. Du kan også bruge tænd/sluk-knappen for at

sætte den til at slumre eller i dvale, samt for at vække den, hvis

den slumrer eller er i dvale.

Hvis Notebook PC'en ikke reagerer, holder du tænd/sluk-

knappen nede i mindst 4 sek., indtil Notebook PC'en slukker.

Numerisk tastatur*

Det numeriske tastatur kan bruges til at indtaste tal med eller

som piletaster.

BEMÆRK: For yderligere oplysninger henvises til afsnittet

Numerisk tastatur i denne manual.

Tastatur

Tastaturet er af QWERTY-typen i fuld størrelse med en

trykdybde, der giver behagelig indtastning. Du kan også

bruge funktionstasterne på det, hvorved du har hurtig

adgang til Windows® og hvormed du kan styre andre

multimediefunktioner.

BEMÆRK: Tastaturlayoutet varierer efter model og land.

Touchpad

Touchpad'en giver dig mulighed for at bruge bevægelser med

flere fingre til at navigere på skærmen, hvorved du opnår en

intuitiv brugeroplevelse. Den simulerer også brugen af en

almindelig mus.

BEMÆRK: For yderligere oplysninger henvises til afsnittet

Fingerbevægelser til touchpad'en i denne manual.

background image

Notebook PC E-Manual

17

Statusindikatorer

Statusindikatorer hjælper dig med at konstatere de aktuelle

tilstand for Notebook PC'ens hardware.

Strømindikator

Strømindikatoren lyser, når Notebook PC'en er

tændt, og blinker langsomt, når Notebook PC'en er i

slumretilstand.

To-farvet indikator for batteriopladning

Den to-farvede lysdiode viser batteriets

opladestatus. Se nedenstående tabel for yderligere

oplysninger:

Farve

Status

Konstant grøn

Din Notebook PC sluttes til en

strømkilde, batteriet oplades,

og batteriniveauet er mellem

95% og 100%.

Konstant orange

Din Notebook PC sluttes til en

strømkilde, batteriet oplades,

og batteriniveauet er mindre

end 95%.

Blinker orange

Din notebook pc kører på

batteri, og batteriniveauet er

mindre end 10%.

Slukket

Din notebook pc kører på

batteri, og batteriniveauet

ligger mellem 10% og 100%.

background image

18

Notebook PC E-Manual

Indikator for drevaktivitet

Denne indikator lyser, når Notebook PC'en bruger de

interne drev.

Bluetooth/trådløs indikator

Denne indikator lyser, når Notebook PC'ens trådløse

funktioner (Bluetooth eller Wi-Fi) er aktiveret.

Indikator for låsning af store bogstaver

Denne indikator lyser, når låsning af store bogstaver

er aktiveret. Med låsning af store bogstaver kan du

indtaste store bogstaver (f.eks. A, B, C) med Notebook

PC'ens tastatur.

* kun på udvalgte modeller

background image

Notebook PC E-Manual

19