ASUS ROG G550JX hjælp

background image

Notebook PC

E-Manual

background image

2

Notebook PC E-Manual

Ophavsret Information

Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som

reservedokumentation for køberen selv - på nogen måde kopieres, transmitteres, transkriberes, lagres

på et søgesystem eller oversættes til andet sprog uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra ASUSTeK

COMPUTER INC. (“ASUS”).

ASUS LEVERER DENNE MANUAL "SOM DEN ER" - UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG

ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER

OG BETINGELSER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET GIVENT FORMÅL. ASUS'

DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE OG AGENTER ER IKKE I NOGET TILFÆLDE ANSVARLIGE FOR NOGEN SOM

HELST INDIREKTE, SÆRLIG, TILFÆLDIG ELLER FØLGELIG SKADE (HERUNDER SKADE I FORM AF TAB AF

FORTJENESTE, TAB AF FORRETNING, TAB AF BRUG ELLER DATA, FORSTYRRELSE AF FORRETNING OSV),

SELV, HVIS ASUS ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER SOM FØLGE AF FEJL I

DENNE MANUAL ELLER DETTE PRODUKT.

Produkter og selskabsnavne i denne manual kan være eller ikke være deres respektive virksomheders

registrerede varemærker eller ophavsretter og tjener kun som identifikation og forklaring og til ejerens

fordel uden nogen som helst hensigt om at krænke.

SPECIFIKATIONER OG INFORMATIONER I DENNE MANUAL SKAL KUN TJENE SOM INFORMATION OG KAN

TIL HVER EN TID OG UDEN VARSEL ÆNDRES. DE FORPLIGTER IKKE PÅ NOGEN MÅDE ASUS. ASUS PÅTAGER

SIG INTET ANSVAR FOR FEJL OG UNØJAGTIGHEDER I DENNE MANUAL, HERUNDER I RELATION TIL

PRODUKTET OG SOFTWAREN BESKREVET HERI.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt.

Ansvarsbegrænsning

Der kan opstå tilfælde, hvor du, som følge af mangler fra ASUS' side eller andet ansvar, er berettiget til

erstatning fra ASUS. I alle sådanne tilfælde, uanset baggrunden for hvilken du er berettiget til erstatning

fra ASUS, er ASUS kun ansvarlig - op til den listede kontraktpris - for skade på person (inklusive død),

skade på fast ejendom, skade på konkret personlig ejendom samt for reel og direkte skade som følge af

undladelse af eller fejl ved udførelse af de retslige forpligtelser under denne garanti.

ASUS vil kun være ansvarlig for og erstatte tab, skade, skader eller krav på basis af denne kontrakt,

skadevoldende handling eller brud i henhold til denne garantierklæring.

Denne begrænsning gælder også ASUS' leverandører og forhandlere. Den er ASUS', dets leverandørers

og din forhandlers maksimale, kollektive ansvar.

ASUS ER IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR: (1) TREDIEPARTS SKADESKRAV

MOD DIG, (2) TAB AF ELLER SKADE PÅ DINE DATAREGISTRERINGER, (3) SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER

INDIREKTE SKADER ELLER FOR NOGEN ØKONOMISK FØLGESKADE (HERUNDER TAB AF FORTJENESTE

OG OPSPARING), OGSÅ SELVOM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER OPLYST OM

MULIGHEDEN HERFOR.

Service og støtte

Besøg vores flersprogede websted: http://support.asus.com

Marts 2014

DA9036

Første udgave

background image

Notebook PC E-Manual

3

Indholdsfortegnelse

Om denne manual ....................................................................................................7

Konventioner, brugt i denne manual ....................................................................... 8
Ikoner .................................................................................................................................. 8
Typografi ............................................................................................................................ 8

Sikkerhedsforskrifter ................................................................................................9

Sådan bruger du din Notebook PC .......................................................................... 9
Sådan passer du på Notebook PC'en ...................................................................... 10
Ansvarlig bortskaffelse ................................................................................................. 11

Kapitel 1: Hardware-installation

Lær din Notebook PC at kende .............................................................................14

Set oppefra........................................................................................................................ 14
Bund .................................................................................................................................... 19
Højre side ........................................................................................................................... 21
Venstre side....................................................................................................................... 23
Forside ................................................................................................................................ 25

Kapitel 2: Sådan bruger du din Notebook PC

Kom i gang ...................................................................................................................28

Sådan oplader du Notebook PC'en. ......................................................................... 28
Løft for at åbne skærmpanelet................................................................................... 30
Tryk på tænd/sluk knappen. ....................................................................................... 30

Fingerbevægelser på berøringsskærme* og på berøringsplader ...........31

Brug af berøringsskærmen* ...................................................................................... 31
Sådan bruges berøringspladen ................................................................................. 33

Brug af tastatur ...........................................................................................................40

Funktionstaster ................................................................................................................ 40
Funktionstaster til ASUS Apps.................................................................................... 41
Windows® 8 taster .......................................................................................................... 42
Multimedie-kontroltaster* .......................................................................................... 42
Numerisk tastatur* ......................................................................................................... 43

Sådan bruges det optiske drev ............................................................................44

background image

4

Notebook PC E-Manual

Kapitel 3: Sådan arbejder du med Windows® 8

Start for første gang ..................................................................................................48
Windows® 8 låseskærm ...........................................................................................48
Windows® UI ...............................................................................................................49

Startskærm ........................................................................................................................ 49
Windows®-apps .............................................................................................................. 49
Hotspots ............................................................................................................................. 50

Sådan arbejder du med Windows-apps ............................................................53

Sådan starter du apps ................................................................................................... 53
Tilpasse apps .................................................................................................................... 53
Få adgang til Apps-skærmen ..................................................................................... 56
Charms bar ........................................................................................................................ 59
Snap-funktionen ............................................................................................................. 62

Andre tastaturgenveje .............................................................................................64
Tilslutning til trådløse netværk .............................................................................66

Wi-Fi-tilslutning ............................................................................................................... 66
Bluetooth .......................................................................................................................... 68
Flyfunktion ........................................................................................................................ 70

Tilslutning til netværk via kabel ...........................................................................71

Konfigurering af en dynamisk IP/PPPoE netværksforbindelse ...................... 71
Konfigurering af en statisk IP-netværksforbindelse ........................................... 73

Sådan slukker du for Notebook PC'en ...............................................................74

Sådan sætter du Notebook PC'en til at slumre .................................................... 74

Kapitel 4: ASUS Apps

Medfølgende apps fra ASUS ..................................................................................76

Power4Gear Hybrid ........................................................................................................ 76
USB oplader ...................................................................................................................... 80
ASUS hurtigtast-menuen ............................................................................................. 82
ASUS Console ................................................................................................................... 85

background image

Notebook PC E-Manual

5

Kapitel 5: Selvtest ved start (POST)

Selvtest ved start (POST) .........................................................................................94

Sådan bruges POST til at få adgang til BIOS og fejlfinding ............................. 94

BIOS ................................................................................................................................94

Få adgang til BIOS .......................................................................................................... 94
BIOS-indstillinger ............................................................................................................ 95

Fejlfinding ....................................................................................................................105

Refresh your PC (Opdater din PC) ............................................................................. 105
Reset your PC (Nulstil din PC) ..................................................................................... 106
Advanced options (Avancerede indstillinger) ...................................................... 107

Ofte stillede spørgsmål

Nyttige tips til din notebook-pc ...........................................................................110
Ofte stillede spørgsmål om hardware ................................................................111
Ofte stillede spørgsmål om software .................................................................114

Tillæg

DVD-ROM drev information (på udvalgte modeller) ......................................... 118
Blu-ray ROM-drevoplysninger (på udvalgte modeller) ..................................... 120
Overholdelse indbygget modem ............................................................................. 120
Oversigt .............................................................................................................................. 121
Erklæring vedrørende netværkskompatibilitet ................................................... 121
Ikke-stemme udstyr ...................................................................................................... 121
Federal communications commission erklæring ................................................ 123
FCC Radio Frequency (RF) Exposure Caution Statement ................................. 124
Overensstemmelseserklæring (R&TTE Direktiv 1999/5/EC) ............................ 125
CE mærkning advarsel .................................................................................................. 125
IC erklæring for Canada vedrørende strålingseksponering ............................ 126
Kanaler for trådløs drift for forskellige domæner ............................................... 127
Begrænsning på trådløse frekvensbånd i Frankrig ............................................ 127

background image

6

Notebook PC E-Manual

UL sikkerhedsnoter ........................................................................................................ 129
Krav til strømsikkerhed ................................................................................................. 130
TV Tuner meddelelser ................................................................................................... 130
REACH ................................................................................................................................. 130
Macrovision Corporation produktnote................................................................... 130
Forebyggelse af høretab .............................................................................................. 130
Sikkerhedsinformation for Nord-Europa (for lithium-ion-batterier) ............ 131
Sikkerhedsinformation for optisk drev ................................................................... 132
CTR 21 godkendelse (til bærbar computer med indbygget modem) ......... 133
ENERGY STAR overholdende produkt ..................................................................... 135
Miljømærke - den europæiske union ..................................................................... 135
Globale regler vedrørende miljøbeskyttelse
- overholdelse og erklæring ....................................................................................... 136
ASUS Genbrug / Returservice .................................................................................... 136

background image

Notebook PC E-Manual

7