ASUS ROG G550JX - Nabíjení notebooku

background image

Nabíjení notebooku

A.

Připojte napájecí adaptér do zásuvky 100 - 240 V.

B.

Připojte výstup adaptéru k napájecímu vstupu notebooku.

Před prvním použitím notebook 3 hodiny nabíjejte.

POZNÁMKA: Vzhled napájecího adaptéru se může lišit v závislosti na

modelu a vašem regionu.

background image

Uživatelská příručka notebooku

29

DŮLEŽITÉ!

Před prvním zapnutím notebooku zkontrolujte, zda je připojen k

adaptéru a ten k elektrické zásuvce.

Při používání notebooku v režimu napájecího adaptéru se musí

elektrická zásuvka nacházet v blízkosti zařízení a musí být snadno

dostupná.

Vyhledejte na notebooku typový štítek s hodnotami jmenovitého

vstupu/výstupu a zkontrolujte, zda odpovídá údajům jmenovitého

vstupu/výstupu na vašem napájecím adaptéru. Některé modely

notebooků mohou mít více jmenovitých výstupních proudů na

základě dostupné SKU.

Informace o napájecím adaptéru:

- Napájecí napětí: 100 – 240 Vstř

- Vstupní kmitočet: 50 – 60 Hz

- Jmenovitý výstupní proud: 4.74A(90W), 6.32A(120W)

- Jmenovité výstupní napětí: 19 Vdc

background image

30

Uživatelská příručka notebooku

Stiskněte tlačítko Start.