ASUS ROG G550JX - USB Charger+

background image

USB Charger+

USB Charger+ umožňuje rychlonabíjení zařízení pomocí nabíjecího

portu USB 3.0 notebooku označeného ikonou .

VAROVÁNÍ: Pokud se připojené zařízení přehřeje, okamžitě je odpojte.

Nastavení limitu rychlonabíjení

Ve výchozím nastavení notebook podporuje rychlonabíjení přes port

USB Charger+ v době, kdy je napájen adaptérem.

Pomocí nastavení USB Charger+ můžete určit limit rychlonabíjení, kdy

lze pokračovat v nabíjení zařízení přes tento port i když je notebook

napájen baterií.

POZNÁMKA: některé modely notebooků podporují rychlonabíjení i v

režimu spánku, hibernace nebo vypnutí, podle SKU.

1.

V systémovém pruhu na pracovní ploše klikněte
na

.

2.

Klikněte pravým tlačítkem na ikonu

a pak

klikněte na Settings (Nastavení)

background image

Uživatelská příručka notebooku

81

3.

Přesunem posuvníku v procentech doleva nebo

doprava nastavte limit pro nabíjení.

POZNÁMKA: výchozí limit je nastaven na 40 %, ale

můžete nastavit 20 % až 99 %.

4.

Uložte a opusťte kliknutím na OK.

background image

82

Uživatelská příručka notebooku