ASUS ROG G550JX - Nabídka ASUS Instant Key

background image

Nabídka ASUS Instant Key

Nabídka ASUS Instant Key umožňuje konfiguraci přednastavené funkce

okamžité klávesy.

Otevření nabídky ASUS Instant Key

Stiskem a přidržením okamžité klávesy otevřete nabídku ASUS Instant

Key.

Dostupné předvolby

Okamžitou klávesu můžete nastavit na libovolnou z níže uvedených

funkcí:

Předvolba

Popis

Ovládání hlasitosti

Zvýšení/snížení hlasitosti nebo vypnutí zvuku.

Okamžitá aplikace

Spuštění často používané aplikace

Okamžitý web

Rychlé otevření vaší oblíbené webové stránky.

Úžasná předvolba

Vylepšení barvy pozadí obrazovky

(pokračování na další straně)

background image

Uživatelská příručka notebooku

83

Předvolba

Popis

Video kouzlo

Rychlé spuštění programu pro přehrávání, úpravy

a převod formátu videa.

Odpočet

Rychlé spuštění odpočtu do usnutí, vypnutí nebo

hibernace.

Zámek touchpadu

Umožňuje zapnout a vypnout touchpad.

Volič video výstupu

Možnost přepnutí mezi zobrazovačem notebooku,

externím monitorem, nebo duplikování zobrazení

Bezdrátová konektivita

Aktivace nebo deaktivace připojení Bluetooth a

Wi-Fi

Ovládání médií

Spuštění Windows® Media Center a možnost

přehrávání nebo pozastavení multimediálního

souboru

background image

84

Uživatelská příručka notebooku

* pouze u vybraných modelů

Vytvoření předvoleb pro okamžitou klávesu

Ve výchozím nastavení se stiskem okamžité klávesy vyvolá aplikace

ASUS Console. Na další předvolbu přepnete následujícím postupem:

Klepnutím*/kliknutím na

tyto šipky zobrazte dostupné

předvolby.

nebo

1.

Stiskem a přidržením okamžité klávesy otevřete

nabídku ASUS Instant Key.

2.

Klepnutím*/kliknutím na ikonu na obrazovce

nabídky ASUS Instant Key, pokud je dostupná,

zkonfigurujte nastavení dle svých potřeb.

nebo

3.

Klepnutím*/kliknutím na Apply (Použít) uložte

vybranou předvolbu a poté kliknutím na OK

opusťte okno nabídky ASUS Instant Key.

4.

Krátkým stiskem okamžité klávesy využijte

předvolbu, kterou jste nastavili.

background image

Uživatelská příručka notebooku

85