ASUS ROG G550JX - ASUS Console

background image

ASUS Console

Tento notebook je vybaven aplikací ASUS Console, která umožňuje

přistupovat jedním klepnutím k různým nastavením operačního

systému Windows® 8 a k aplikacím ASUS v notebooku.

Spuštění ASUS Console

Klepnutím*/kliknutím na

na obrazovce Start nebo na

na pracovní ploše.

POZNÁMKA: ASUS Console je také výchozí předvolbou okamžité klávesy.

Domovská stránka ASUS Console

* pouze u vybraných modelů

tlačítko zavřít

tlačítko minimalizovat

Aplikace ASUS

background image

86

Uživatelská příručka notebooku

Informace o systému

Tato aplikace ukazuje přehled informací o systému notebooku z

hlediska úložného a paměťového prostoru.

Power4Gear

Aplikace Power4Gear na ASUS VivoBook App Launcher umožňuje

rychle přepínat mezi následujícími úspornými možnostmi:

Performance (Výkon) a Battery Saving (Úspora baterie).

POZNÁMKA: Další podrobnosti o aplikaci Power4Gear viz část

Power4Gear Hybrid v této příručce.

Posunutím tohoto přepínače

vlevo nebo vpravo vypnete nebo

zapnete režimu Úspora baterie.

Stav nabití baterie

background image

Uživatelská příručka notebooku

87

ASUS Cloud

Klepnutím*/kliknutím na tuto aplikaci otevřete hlavní stránku

ASUS Cloud Services a získáte rychlý přístup k následujícím

cloudovým aplikacím: ASUS Webstorage a Live Update

Hlavní stránka ASUS Cloud Services

background image

88

Uživatelská příručka notebooku

Dotyková plocha

Tato aplikace umožňuje aktivovat nebo deaktivovat dotykovou

plochu notebooku, takže ji můžete pohodlněji používat jako

klávesnici.

Posunutím tohoto

přepínače vlevo

nebo vpravo můžete

přepínat mezi OFF

(VYP.) a ON (ZAP.).

Výukový program

Klepnutím*/kliknutím na ikony uvnitř aplikace Výukový program

spustíte Průvodce Windows® 8 a videa o chytrých gestech ASUS.

background image

Uživatelská příručka notebooku

89

Průvodce zvukem

Průvodce zvukem umožňuje přizpůsobovat zvukové režimy

notebooku pro čistší výstup zvuku, který je vhodný pro aktuální

způsoby používání.

Pokyny pro používání průvodce zvukem:

nebo

1.

Klepnutím*/kliknutím na AudioWizard

(Průvodce zvukem) na ASUS VivoBook

App Launcher.

2.

V okně Průvodce zvukem Klepnutím*/

kliknutím na zvukový režim, který chcete

aktivovat.

POZNÁMKA: Chcete-li deaktivovat veškeré

dříve uložené zvukové režimy, Klepnutím*/

kliknutím na OFF (VYP.).

3.

Klepnutím*/kliknutím na Hotovo uložíte

vybraný zvukový režim a zavřete okno

Průvodce zvukem.

background image

90

Uživatelská příručka notebooku

Splendid

Klepnutím*/kliknutím na tuto aplikaci se zobrazí okno ASUS

Splendid Video Enhancement Technology, ve kterém můžete

přepínat následující režimy zobrazení: Normal (Normální), Theater

(Divadlo), Vivid (Živé), Manual (Ručně).

Pokyny pro používání aplikace Splendid:

režimy

Posouváním posuvníku

vlevo nebo vpravo ručně

upravte teplotu barev.

Klepnutím*/kliknutím

zde můžete resetovat

teplotu barev na 0.

nebo

1.

Klepnutím*/kliknutím na Splendid na

domovské stránce ASUS Console.

2.

V okně ASUS Splendid Technology

Klepnutím*/kliknutím na režim, který

chcete aktivovat.

* pouze u vybraných modelů

background image

Uživatelská příručka notebooku

91

ASUS Video Magic

Tato aplikace umožňuje spuštění balíku Blu-ray Disc Suite vašeho

notebooku. Umožňuje přehrávání disků Blu-ray a DVD, střih a

převod videa do jiných formátů.

Nabídka ASUS Instant Key

Tato aplikace otevře nabídku ASUS Instant Key.

background image

92

Uživatelská příručka notebooku

background image

Uživatelská příručka notebooku

93