ASUS ROG G550JX - Pohled shora

background image

Pohled shora

POZNÁMKA: Vzhled klávesnice se může lišit podle oblasti nebo země. Také

pohled shora se může lišit podle modelu notebooku

background image

Uživatelská příručka notebooku

15

Mikrofonní pole

Funkce mikrofonního pole zajišťuje rušení zpětné vazby,

potlačení šumu a formování paprsku pro lepší rozpoznání hlasu

a záznam zvuku.

Kamera

Zabudovanou kameru lze použít k fotografování nebo záznamu

videa.

Kontrolka kamery

Indikátor kamery signalizuje, že je používána zabudovaná

kamera.

Panel s displejem

Panel obrazovky s vysokým rozlišením nabízí skvělé zobrazení

fotografií, videí a dalších multimediálních souborů na

notebooku.

Dotykový panel*

Dotykový panel umožňuje ovládání notebooku pomocí gest.

Okamžitá klávesa

Tato přednastavená klávesa je jedinečnou vlastností notebooku.

Ve výchozím nastavení se stiskem vyvolá aplikace ASUS Console.

Předvolbu lze změnit stiskem a přidržením, což otevře nabídku

ASUS Instant Key, kde lze provést nastavení.

POZNÁMKA:

Další podrobnosti o tvorbě předvoleb viz část

Nabídka ASUS Instant Key v této příručce.

Další podrobnosti o používání aplikace ASUS Console

viz část ASUS Console v této příručce.

background image

16

Uživatelská příručka notebooku

Tlačítko napájení

Stiskem tlačítka napájení zapněte nebo vypněte notebook.

Tlačítkem napájení také notebook přepnete do režimu spánku

nebo hibernace nebo probudíte z režimu spánku nebo

hibernace.

Pokud notebook přestane reagovat, stiskněte a přidržte tlačítko

napájení na přibližně čtyři (4) sekundy, dokud se notebook

nevypne.

Číselná klávesnice*

Číselná klávesnice se dá přepínat mezi dvěma funkcemi:

zadávání číslic a ovládání kurzoru šipkami.

POZNÁMKA: Více podrobností viz sekce Numerická klávesnice (u

vybraných modelů) v této příručce.

Klávesnice

Klávesnice QWERTY plné velikosti s pohodlným zdvihem kláves

pro psaní. Současně nabízí funkční klávesy k rychlému vyvolání

funkcí Windows® a ovládání multimediálních funkcí.

POZNÁMKA: Rozložení klávesnice se liší podle modelu nebo

regionu.

Touchpad

Touchpad podporuje navigaci na obrazovce gesty více prstů, což

přináší intuitivní ovládání. Jsou také simulovány funkce běžné

myši.

POZNÁMKA: Více podrobností viz sekce Gesta touchpadu v této

příručce.

background image

Uživatelská příručka notebooku

17

Indikátory stavu

Indikátory stavu pomáhají zjistit aktuální stav hardwaru

notebooku.

Indikátor napájení

Kontrolka napájení svítí, když je notebook zapnut, a

pomalu bliká, když je v režimu spánku.

Dvoubarevný indikátor nabití baterie

Dvoubarevná LED signalizuje stav nabití baterie.

Podrobnosti najdete v následující tabulce:

Barva

Stav

Svítí zeleně

ASUS Notebook je připojen

ke zdroji napájení, nabíjí jeho

baterii a stav baterie je mezi 95

a 100 %.

Svítí oranžově

ASUS Notebook je připojen

ke zdroji napájení, nabíjí jeho

baterii a stav baterie je nižší než

95 %.

Bliká oranžově Notebook je napájen z baterie a

stav baterie je nižší než 10 %.

Nesvítí

Notebook je napájen z baterie a

stav baterie je mezi 10 a 100 %.

background image

18

Uživatelská příručka notebooku

Indikátor aktivity mechaniky

Tato kontrolka svítí, když notebook využívá vnitřní

úložná zařízení.

Bluetooth / Indikátor bezdrátového připojení

Tento indikátor svítí, pokud má notebook povolen

Bluetooth nebo bezdrátovou LAN.

Indikátor zámku velkých písmen

Tento indikátor svítí, pokud je aktivována funkce

Caps Lock. Funkce Caps Lock umožňuje psaní

velkými písmeny (např. A, B, C).

* pouze u vybraných modelů

background image

Uživatelská příručka notebooku

19