ASUS ROG G550JX - Panel symbolů

background image

Charms bar (Panel symbolů)

Charms bar (Panel symbolů) je pruh nástrojů, který může být zobrazen

na pravé straně obrazovky. Obsahuje několik nástrojů umožňujících

sdílení aplikací a poskytujících rychlý přístup k přizpůsobení nastavení

notebooku.

background image

60

Uživatelská příručka notebooku

Spuštění Charms bar (Panel symbolů)

POZNÁMKA: Ve výchozí konfiguraci se Charms bar (Panel symbolů)

zobrazí jako skupina bílých ikon. Na obrázku výše je zobrazen Charms bar

(Panel symbolů) po aktivaci.

Pomocí dotykové obrazovky* , dotykové plochy nebo klávesnice

notebooku spusťte Charms bar (Panel symbolů)

Posunutím prstu z pravého okraje obrazovky spustíte

Charms bar (Panel symbolů) *

Přidržte kurzor myši v pravém nebo levém horním

rohu obrazovky.

Stiskněte

.

* pouze u vybraných modelů

background image

Uživatelská příručka notebooku

61

Search (Hledat)

Tento nástroj umožňuje hledání souborů, aplikací nebo

programů na notebooku.

Share (Sdílet)

Tento nástroj umožňuje sdílení aplikací prostřednictvím

sociálních sítí nebo e-mailu.

Start

Tento nástroj vás vrátí na obrazovku Start. Z obrazovky

Start se tímto nástrojem také můžete vrátit na nedávno

otevřenou aplikaci.

Devices (Zařízení)

Tento nástroj umožňuje přístup k souborům a sdílení

souborů pomocí zařízení připojených k notebooku, jako

je vnější displej nebo tiskárna.

Settings (Nastavení)

Tento nástroj umožňuje přístup k nastavení vašeho

notebooku.

Obsah Charms bar (Panel symbolů)

background image

62

Uživatelská příručka notebooku