ASUS ROG G550JX - Přizpůsobení aplikací

background image

Přizpůsobení aplikací

Aplikace přesunete, změníte jejich velikost nebo odepnete z úvodní

obrazovky takto.

Klepnutím na aplikaci ji spustíte.*

Umístěte kurzor myši na aplikaci a pak klepnutím levým

tlačítkem nebo dotykem aplikaci spusťte.

Dvakrát stiskněte

a poté tlačítky šipek

procházejte aplikace. Stiskem

spusťte aplikaci.

Klepněte a přidržte dlaždici aplikace a potom ji

přetáhněte na nové místo.*

Poklepejte na aplikaci a potom ji přetáhněte na nové

místo.

background image

54

Uživatelská příručka notebooku

1.

Vytažením z dlaždice aplikace dolů otevřete pruh

nastavení. *

2.

Klepnutím na

zmenšíte nebo klepnutím

na

zvětšíte dlaždici aplikace. *

Kliknutím pravým tlačítkem na aplikaci aktivujte pruh

nastavení, poté klepněte na

nebo

.

1.

Vytažením z dlaždice aplikace dolů otevřete pruh

nastavení. *

2.

Klepnutím na

aplikaci odepněte. *

Klepnutím pravým tlačítkem na aplikaci aktivujte panel

nastavení a poté klepněte na

.

Odepnutí aplikací

Přesun aplikací

background image

Uživatelská příručka notebooku

55

Aplikaci ukončíte tak, že klepnete a držíte horní okraj

běžící aplikace a přetažením na dolní okraj obrazovky

aplikaci ukončíte. *

1.

Umístěte kurzor myši na horní okraj spuštěné

aplikace a počkejte, až se změní v ruku.

2.

Přetáhněte a pusťte aplikaci na dolní okraj

obrazovky a tím ji zavřete.

Na obrazovce spuštěné aplikace stiskněte

.