ASUS ROG G550JX - Funkční klávesy aplikací ASUS

background image

Funkční klávesy aplikací ASUS

Notebook je také vybaven zvláštními funkčními klávesami, kterými lze

spouštět aplikace ASUS.

Snížení hlasitosti reproduktoru.

Zvýšení hlasitosti reproduktoru.

Aktivuje/deaktivuje aplikaci ASUS Splendid Video

Enhancement Technology umožňující přepnutí

režimů vylepšení barev: Gamma Correction (Gama

korekce), Vivid Mode (Živý režim), Theater Mode

(Režim kino), Soft Mode (Měkký režim), My Profile

(Můj profil) a Normal (Normální).

Spustí aplikaci ASUS Power4Gear Hybrid

background image

42

Uživatelská příručka notebooku

Ovládací klávesy multimédií *

Ovládací klávesy multimédií umožňují ovládání přehrávání

multimediálních souborů, např. audia a videa, na notebooku.

Stiskněte

současně s klávesami šipek, jako na následujícím

obrázku.

Zastavit

Přehrát

nebo

pozastavit

Přeskočit na

předchozí

stopu nebo

převíjet vzad

Přeskočit na

následující

stopu nebo

převíjet vpřed