ASUS ROG G550JX - Bluetooth 

background image

Bluetooth

Pomocí Bluetooth si můžete snadno vyměňovat data s jinými zařízeními

podporujícími Bluetooth.

DŮLEŽITÉ! Vypněte Airplane mode (režim Letadlo), abyste mohli

využívat Bluetooth. Více podrobností viz sekce Režim Letadlo v této

příručce.

Párování s dalšími zařízeními podporujícími Bluetooth

Přenos dat funguje až po spárování notebooku s dalším zařízením

podporujícím Bluetooth. Za tímto účelem použijte touchpad takto:

nebo

1.

Aktivujte Charms bar (Panel symbolů).

2.

Klepnutím*/kliknutím na

a pak na Change

PC Settings (Změnit nastavení PC).

3. Pod

PC Settings (Nastavení PC) vyberte Devices

(Zařízení) a pak klepnutím* na Add a Device

(Přidat zařízení) vyhledejte zařízení Bluetooth.

background image

Uživatelská příručka notebooku

69

* pouze u vybraných modelů

nebo

4.

Vyberte ze seznamu zařízení. Porovnejte heslo

na notebooku s heslem odeslaným vybranému

zařízení. Pokud se shodují,

Klepnutím*/kliknutím

na

Yes (Ano) spárujte notebook se zařízením.

POZNÁMKA: u některých zařízení podporujících

Bluetooth může být nutno zadat na notebooku heslo.

background image

70

Uživatelská příručka notebooku