ASUS ROG G550JX - Prohlášení IC o vystavení radiaci pro Kanadu

background image

Prohlášení IC o vystavení radiaci pro Kanadu

Toto zařízení je v souladu s limity IC pro vystavení radiaci stanovenými pro

nekontrolované prostředí. Aby byl zachován soulad s požadavky IC v souvislosti s

nebezpečím RF, vyhněte se přímému kontaktu s vysílací anténou během přenosu.

Koncoví uživatelé jsou povinni dbát zvláštních provozních pokynů tak, aby

nedocházelo k nadměrnému vystavování RF.

Provoz musí splňovat tyto dvě podmínky:

Zařízení nesmí být zdrojem rušení a

Zařízení musí být schopno akceptovat jakékoli rušení, včetně takového,

které může způsobit jeho nežádoucí činnost.

Aby se předešlo rádiovému rušení frekvencí licencovaných poskytovatelů služeb

(např. sdružené kanály mobilních satelitních systémů), je toto zařízení určeno

k použití ve vnitřních prostorách a mimo oblast oken, aby se maximalizovalo

stínění. Zařízení (nebo jeho vysílací anténa) instalované ve venkovním prostředí

podléhá udělení licence.

Toto zařízení vyhovuje předpisům Industry Canada pro bezlicenční pásmo.

background image

Uživatelská příručka notebooku

127

Francouzská pásma s omezenými bezdrátovými

frekvencemi

Některé oblasti ve Francii mají omezené frekvenční pásmo. Největší povolený

interiérový výkon:

10mW pro celé pásmo 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)

100mW pro frekvence od 2446,5 MHz do 2483,5 MHz

POZNÁMKA: Kanály 10 až 13 včetně fungují v pásmu 2446,6 MHz až 2483,5

MHz.

Existuje několik možností pro použití venku: Na soukromém pozemku nebo na

soukromém pozemku veřejných organizací je k použití nutný předchozí souhlas

ministerstva obrany, s maximálním povoleným výkonem 100mW v pásmu

2446,5–2483,5 MHz. Venkovní použití na veřejném pozemku není povoleno.

V níže uvedených krajích pro celé pásmo 2,4 GHz:

Maximální povolený výkon v interiéru je 100 mW

Maximální povolený výkon v exteriéru je 10 mW