ASUS ROG G550JX - Отдолу

background image

Отдолу

ЗАБЕЛЕЖКА: Долната страна може да се различава на външен вид в

зависимост от модела.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Дъното на Notebook PC може да стане топло

или горещо при работа или зареждане на батерийния модул. Когато

работите с Notebook PC, не го поставяйте върху повърхност, която

може да блокира вентилационните отвори.

ВАЖНО! Продължителността на работа на батериите варира

в зависимост от това за какво използвате Notebook PC и от

техническите му характеристики. Батерийният модул не се

разглобява.

background image

20

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Вентилационни отвори

Вентилационните отвори позволяват да влиза студен и да

излиза горещ въздух от Вашия Notebook PC .

ВАЖНО! Убедете се, че вентилационните отвори не са
запушени от хартия, книги, дрехи, кабели или други обекти, в
противен случай е възможно прегряване.

Високоговорители

Вградените аудио високоговорители Ви дават възможност да

чувате звука директно от Notebook PC. Аудио функциите на

този Notebook PC се управляват софтуерно.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

21