ASUS ROG G550JX - Изглед отпред

background image

Изглед отпред

ЗАБЕЛЕЖКА: Предната страна може да се различава по външен вид в

зависимост от модела.

background image

26

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

27