ASUS ROG G550JX - Тестове при включване на системата (POST)

background image

Тестове при включване на

системата (POST)

background image

94

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC