ASUS ROG G550JX - Windows® потребителски интерфейс 

background image

потребителски интерфейс

Windows

®

8 се предлага с мозаечен потребителски интерфейс, който

Ви дава възможност да организирате и лесно да получавате достъп

до Windows

®

приложения от екрана Start (Старт). Той включва

следните функции, които можете да използвате докато работите на

своя Notebook PC.