ASUS ROG G550JX - Конфигуриране на мрежова връзка със статичен IP адрес

background image

Конфигуриране на мрежова връзка със

статичен IP адрес

1.

Повторете стъпки 1-5 под Конфигуриране на

динамична IP/PPPoE мрежова връзка.

2 Натиснете

Use the following IP address

(Използвай следния IP адрес).

3.

Въведете данните IP address (IP адрес),

Subnet mask (Подмрежова маска) и Default

gateway (Шлюз по подразбиране), които са Ви

предоставени от Вашия доставчик.

4.

Ако е необходимо, може също така да

въведете адреса на предпочитан DNS сървър

и адрес на алтернативен DNS сървър, след

което натиснете OK.

background image

74

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC