ASUS ROG G550JX - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Получавайте достъп до имейлите си, сърфирайте в интернет и

споделяйте приложения чрез уебсайтовете на социалните мрежи с

помощта на Wi-Fi връзката на Вашия Notebook PC.

ВАЖНО! Уверете се, че Airplane mode (Самолетен режим)е

изключен, за да разрешите Wi-Fi функцията на Вашия Notebook PC. За

още информация, вижте раздел Airplane mode (Самолетен режим) в

това ръководство.

Разрешаване на Wi-Fi

Разрешете Wi-Fi на Вашия Notebook PC с помощта на следните стъпки:

или

1.

Стартирайте лента Charms bar (лентата Charms).

2. Натиснете*/щракнете

и Натиснете*/

щракнете

.

3.

Изберете си точка за достъп от списъка с налични

Wi-Fi връзки.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

67

или

4.

Натиснете*/щракнете върху Connect

(Свързване), за да стартирате мрежовата

връзка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Възможно е да бъдете подканени

да въведете ключ за сигурност за разрешаване

на Wi-Fi връзката.

5.

Ако искате да разрешите споделяне между

Notebook PC и други безжични системи,

натиснете Yes, turn on sharing and connect to

devices (Да, включете споделяне и свързване

към устройства). Натиснете*/щракнете No,

don’t turn on sharing or connect to devices (Не,

не включвай споделяне и не се свързвай с

устройства) , ако не желаете да разрешавате

функцията за споделяне.

* само при определени модели

background image

68

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC