ASUS ROG G550JX - Bluetooth 

background image

Bluetooth

Използвайте Bluetooth, за да улесните безжичния пренос на данни с

други устройства с разрешен Bluetooth.

ВАЖНО! Уверете се, че Airplane mode (Самолетен режим)е

изключен, за да разрешите Bluetooth функцията на Вашия Notebook

PC. За още информация, вижте раздел Airplane mode (Самолетен

режим) в това ръководство.

Сдвояване с други устройства с разрешен Bluetooth

Трябва да сдвоите Вашия Notebook PC с други устройства с

разрешен Bluetooth, за да разрешите пренос на данни. За да

направите това, използвайте тъчпада, както следва:

или

1.

Стартирайте лента Charms bar (лентата Charms).

2.

Натиснете*/щракнете

, след което

натиснете Change PC Settings (Промени

настройките на компютъра).

3. Под

PC Settings (Настройки на компютъра)

изберете Devices (Устройства), след това

натиснете*/щракнете Add a Device (Добави

устройство), за да търсите устройства с

разрешен Bluetooth.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

69

* само при определени модели

или

4.

Изберете устройство от списъка. Сравнете

паролата на Вашия Notebook PC с паролата,

изпратена на избраното от Вас устройство. Ако

са едни и същи, Натиснете*/щракнете Yes (Да)

за успешно сдвояване на Вашия Notebook PC с

устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА: За някои устройства с разрешен

bluetooth е възможно да бъдете подканени да

въведете паролата на Вашия Notebook PC.

background image

70

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC