ASUS ROG G550JX - Airplane mode (Режим "Самолет")

background image

Airplane mode (Режим "Самолет")

Airplane mode (Самолетен режим) забранява безжичната

комуникация, което Ви позволява да използвате Вашия Notebook PC

безопасно по време на полет.

Включване на Airplane mode (Самолетен режим)

Изключване на Airplane mode (Самолетен режим)

ЗАБЕЛЕЖКА: Свържете се с авиокомпанията, за да научите повече за

услугите по време на полет, които можете да използвате, както и за

ограниченията при работа с Notebook PC.

или

1.

Стартирайте лентата Charms (Препратки).

2.

Натиснете*/щракнете

и Натиснете*/

щракнете

.

3.

Преместете плъзгача наляво, за да изключите

Airplane mode (Самолетен режим).

Натиснете

.

или

1.

Стартирайте лентата Charms (Препратки).

2.

Натиснете*/щракнете

и Натиснете*/

щракнете

.

3.

Преместете плъзгача надясно, за да включите

Airplane mode (Самолетен режим).

Натиснете

.

* само при определени модели

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

71