ASUS ROG G550JX - Персонализиране на приложения

background image

Персонализиране на приложения

Можете да премествате, преоразмерявате и откачвате приложения
от екрана Start (Старт) с помощта на следните стъпки.

Натиснете приложение, за да го стартирате.*

Поставете курсора на мишката над приложението,

щракнете с левия бутон на мишката или

натиснете еднократно тъчпада, за да стартирате

приложението.

Натиснете

двукратно, след което използвайте

клавишите със стрелки за преглед на приложенията.
Натиснете

, за да стартирате приложение.

Натиснете и задръжте плочката на приложението,

след което я плъзнете към новото местоположение.*

Натиснете приложението двукратно, след което го

плъзнете и пуснете до новото местоположение.

background image

54

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

1.

Плъзнете плочката на приложението надолу, за

да изберете и стартирате лентата с настройки.*

2.

Натиснете

, за да намалите или

за да уголемите плочката на приложението.*

Щракнете с десния бутон на мишката върху

приложението, за да активирате неговата лента

с настройки, след което натиснете

или

.

1.

Плъзнете плочката на приложението надолу, за

да изберете и стартирате лентата с настройки.*

2.

Натиснете

за да откачите приложение.*

Щракнете с десния бутон на мишката върху

приложението, за да активирате лентата с настройки,
след което натиснете

.

Откачване на приложения

Преоразмеряване на приложения

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

55

Натиснете и задръжте горната част на

изпълняващото се приложение и го плъзнете надолу,

към долната част на екрана, за да го затворите.*

1.

Преместете курсора в горната част на

стартираното приложение и изчакайте

курсорът да стане като ръка.

2.

Плъзнете, след което пуснете приложението в

долната част на екрана, за да го затворите.

От стартираното приложение, натиснете

.