ASUS ROG G550JX - Поставяне на Notebook PC в спящ режим

background image

Поставяне на Notebook PC в спящ режим

За да поставите Notebook PC в спящ режим, натиснете бутона за

включване и изключване веднъж.

или

Натиснете*/щракнете

от Charms bar

(лентата Charms), след което Натиснете*/

щракнете

> Shut down (Изключване)

за стандартно изключване.

От екрана за вход Натиснете*/щракнете

> Shut down (Изключване).

Можете да изключите Вашия Notebook PC

чрез Режим на работния плот. За да направите

това, стартирайте работния плот, след

което натиснете alt + f4 , за да стартирате

прозореца Изключване. Изберете Shut Down

(Изключване) от падащото меню, след което

изберете OK.

Ако Вашият Notebook PC спре да отговаря,

натиснете и задръжте бутона за включване

и изключване в продължение на най-малко

четири (4) секунди докато Notebook PC не се

изключи.

Можете да поставите Вашия Notebook PC в спящ

режим чрез Режим на работния плот. За да направите

това, стартирайте работния плот, след което натиснете

alt + f4 , за да стартирате прозореца Изключване.

Изберете Sleep (Заспиване) от падащото меню, след

което изберете OK.

* само при определени модели

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

75