ASUS ROG G550JX - CE маркировка

background image

CE маркировка

CE етикет за устройства с безжични LAN/ Bluetooth

Версията на устройството отговаря на изискванията на директива 2004/108/EC

“Електромагнитна съвместимост” и на директива 2006/95/EC “Директива за ниско
напрежение”, издадени от Комисията на Европейската общност.

CE етикет за устройства с безжични LAN/ Bluetooth

Това е продукт от клас Б; в домашна среда този продукт може да причини

радиосмущения, което може да наложи предприемането на съответни мерки
от потребителя.

background image

126

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Предупреждение на IC относно