ASUS ROG G550JX - Windows® 8 клавиши

background image

8 клавиши

Има два специални Windows

®

клавиша на клавиатурата на Вашия

Notebook PC, които се използват както следва:

Натиснете този клавиш, за да се върнете на екрана

Metro Start. Ако вече сте в екрана Metro Start, натиснете

този клавиш, за да се върнете на последното отворено

приложение.
Натиснете този клавиш, за да симулирате функциите

при натискане на десен бутон на мишката.